Tư vấn thuế - một nghề non trẻ đã chính thức được công nhận Theo BTC | Ngày đăng: 2010-04-10 Được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế (CCHNT) ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết trong một xã hội phát triển nhanh và chuyên môn hoá cao, mở ra cơ hội giảm thiểu rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn DN, giảm bớt áp lực công việc liên quan đến thuế của đối tượng nộp thuế. Sáng ngày 8/4/2010, Tổng Cục thuế đã tổ chức Lễ cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho 568 cá nhân. Đây là những cá nhân có đủ năng lực và trình độ đạt yêu cầu trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế đầu tiên vào ngày 13/12/2009 tại 2 khu vực: Phía Nam (tại TP.Hồ Chí Minh) và Phía Bắc (thành phố Hà Nội). Tổng số người tham dự kỳ thi là 1854 (trong đó có 1844 người Việt Nam và 10 người nước ngoài). Kết quả kỳ thi đã có 467 thí sinh dự thi đạt yêu cầu, đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế chiếm tỷ lệ 25,2% trên tổng số người dự thi. Đối tượng đủ điều kiện miễn thi được cấp chứng chỉ là 91 người. Từ nay, bên cạnh các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về thuế do cơ quan thuế cung cấp, còn có các dịch vụ của đại lý thuế. Dịch vụ đại lý thuế sẽ góp phần hỗ trợ cho các đối tượng nộp thuế nhận thức đầy đủ các Luật thuế, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ thực hiện của người nộp thuế. Đại diện các cá nhân vinh dự nhận CCHNT Phát biểu vừa với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội tư vấn Thuế Việt Nam (HTVT) vừa với tư cách cá nhân được nhận Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết: “Buổi lễ Lễ cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã mang một ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời của một nghề nghiệp mới - nghề đại lý thuế - một nghề đòi hỏi cao về đạo đức nghề nghiệp, bên cạnh việc phải nắm vững pháp luật về thuế, kiến thức tài chính, kế toán, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người nộp thuế và lợi ích của đại lý thuế. Các cá nhân được nhận Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế ngày hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách vì sự nghiệp một môi trường thuế minh bạch”. Cũng đại diện cho các cá nhân vinh dự được nhận Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, Phó Tổng Giám đốc Công ty PriceWaterhouse Đinh Thị Quỳnh Vân bày tỏ: “Nghề tư vấn thuế - một nghề non trẻ được chính thức công nhận là một nghề có một ý nghĩa lớn lao. Đối với các cá nhân nhận CCHNT ngày hôm nay, điều vui mừng không phải chỉ là việc được nhận chứng nhận mà điều đó gắn với trọng trách, cụ thể như phải thường xuyên trau dồi và bổ sung kiến thức, nâng cao uý tín, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và có quan hệ tốt với cơ quan thuế.” Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế Bùi Văn Nam cho biết, Tổng Cục Thuế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đai lý thuế hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp

đăng 23:03, 13 thg 4, 2010 bởi Thanh lap Cong ty
Theo BTC | Ngày đăng: 2010-04-10
Được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế (CCHNT) ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết trong một xã hội phát triển nhanh và chuyên môn hoá cao, mở ra cơ hội giảm thiểu rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn DN, giảm bớt áp lực công việc liên quan đến thuế của đối tượng nộp thuế.
Sáng ngày 8/4/2010, Tổng Cục thuế đã tổ chức Lễ cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho 568 cá nhân. Đây là những cá nhân có đủ năng lực và trình độ đạt yêu cầu trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế đầu tiên vào ngày 13/12/2009 tại 2 khu vực: Phía Nam (tại TP.Hồ Chí Minh) và Phía Bắc (thành phố Hà Nội). Tổng số người tham dự kỳ thi là 1854 (trong đó có 1844 người Việt Nam và 10 người nước ngoài). Kết quả kỳ thi đã có 467 thí sinh dự thi đạt yêu cầu, đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế chiếm tỷ lệ 25,2% trên tổng số người dự thi. Đối tượng đủ điều kiện miễn thi được cấp chứng chỉ là 91 người.

Từ nay, bên cạnh các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về thuế do cơ quan thuế cung cấp, còn có các dịch vụ của đại lý thuế. Dịch vụ đại lý thuế sẽ góp phần hỗ trợ cho các đối tượng nộp thuế nhận thức đầy đủ các Luật thuế, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ thực hiện của người nộp thuế.

Đại diện các cá nhân vinh dự nhận CCHNT

Phát biểu vừa với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội tư vấn Thuế Việt Nam (HTVT) vừa với tư cách cá nhân được nhận Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết: “Buổi lễ Lễ cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã mang một ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời của một nghề nghiệp mới - nghề đại lý thuế - một nghề đòi hỏi cao về đạo đức nghề nghiệp, bên cạnh việc phải nắm vững pháp luật về thuế, kiến thức tài chính, kế toán, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người nộp thuế và lợi ích của đại lý thuế. Các cá nhân được nhận Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế ngày hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành trọng trách vì sự nghiệp một môi trường thuế minh bạch”.

Cũng đại diện cho các cá nhân vinh dự được nhận Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, Phó Tổng Giám đốc Công ty PriceWaterhouse Đinh Thị Quỳnh Vân bày tỏ: “Nghề tư vấn thuế - một nghề non trẻ được chính thức công nhận là một nghề có một ý nghĩa lớn lao. Đối với các cá nhân nhận CCHNT ngày hôm nay, điều vui mừng không phải chỉ là việc được nhận chứng nhận mà điều đó gắn với trọng trách, cụ thể như phải thường xuyên trau dồi và bổ sung kiến thức, nâng cao uý tín, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và có quan hệ tốt với cơ quan thuế.”

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế Bùi Văn Nam cho biết, Tổng Cục Thuế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đai lý thuế hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp./.
Comments