Những loại thuế

đăng 22:08 21 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 22:33 27 thg 1, 2010 ]

1.  Khi tiến hành đăng ký kinh doanh và được cấp phép, cấp mã số thuế, doanh nghiệp thường phải nộp những loại thuế theo quy định sau:

2. Thuế môn bài: Mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào thời điểm thành lập, nếu thành lập sau thời điểm 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế.

3.  Thuế giá trị gia tăng: Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng của tháng trước trước ngày 20 của tháng tiếp theo (Ví dụ: doanh nghiệp phải kê khai thuế giá trị gia tăng của tháng 5/2008 trước ngày 20/06/2008).

4. Thuế thu nhập Doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế TNDN năm.

Ngoài ra tuỳ thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh mà Doanh nghiệp có thể phát sinh những loại thuế thác nhau như:

5. Thuế thu nhập cá nhân: Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

6.  Thuế xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

7.  Thuế tiêu thụ đặc biệt: Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến những hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

8. Thuế sử dụng đất: Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất …