Thông báo về việc nâng cấp phần mềm HTKK. 2.5

đăng 19:46 16 thg 3, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 19:47 16 thg 3, 2010 ]

Thông báo về việc nâng cấp phần mềm HTKK. 2.5 và bổ sung phần mềm Quyết toán thuế TNCN

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 2.5. Bổ sung các chức năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai tờ khai tháng/ quý và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010 của Bộ Tài chính và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn trong công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cục Thuế.

Bắt đầu từ tháng 3/2010, đối với các tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/ quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 2.5.0 thay cho phiên bản 2.1.0 trước đây. Các doanh nghiệp còn lại vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 2.1.0 để kê khai tờ khai thuế.

Phần mềm HTKK phiên bản 2.5.0 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân chỉ quyết toán thuế TNCN sẽ sử dụng phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN phiên bản 1.0 để kê khai các tờ khai quyết toán.

Tải phần mềm:

Phần mếm ứng dụng
Kiểu file
File size
Ghi chú
Phần mềm Hỗ trợ Kê khai phiên bản 2.5 Copy vào máy tính và chạy file này để cài đặt.
 Exe
 10.562 Kb
Phiên bản mới 03/2010
Phần mềm Quyết toán thuế TNCN phiên bản 1.0 Copy vào máy tính và chạy file này để cài đặt.
 Exe
 10.292 Kb
Bản dành cho cơ quan hành chính sự nghiệp và cá nhân tự quyết toán.
 
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng
 
 
 
Doc
235 Kb
File Doc
Doc
6401 Kb
File Doc
PDF
359 Kb
File PDF
Hướng dẫn sử dụng QTTNCN 1.0 đối với cơ quan chi trả thu nhập và cho cá nhân.
 PDF
682 Kb
562 Kb
File PDF
Phần mềm tiện ích
 
 
 
Zip
570 Kb
Bổ sung
Exe
7.065 Kb 
Có sẳn trên CDROM
 
 
Có sẳn trên CDROM