Thành lập Công ty quản lý quỹ

đăng 02:55 10 thg 3, 2015 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 02:56 10 thg 3, 2015 ]

(ĐTCK) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Phúc. 

Theo đó, CTCK Thiên Việt (TVS) được phép mua 99,2% trong tổng số 2,5 triệu cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Phúc, số cổ phần còn lại do hai nhân sự chủ chốt tại TVS mua. Sau khi mua thành công CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Phúc, TVS cho biết sẽ tái cơ cấu và đổi tên thành Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt, một công ty con của TVS.

Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt sẽ thành lập công ty thành viên trước khi tính đến hình thành các sản phẩm quỹ khác.

Comments