Tạo thuận lợi tối đa để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009

đăng 21:05 25 thg 2, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 02:53 2 thg 7, 2014 ]
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính về nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009, người làm công ăn lương có thu nhập từ một cơ quan chi trả duy nhất sẽ quyết toán thuế thông qua cơ quan chi trả.
Người dân nộp thuế tại điểm thu 22 Lý Thái Tổ. Ảnh: Hải Ly 

Trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, thì nộp hồ sơ quyết toán tại một cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc tại cơ quan thuế cá nhân đăng ký quản lý. Với cá nhân kinh doanh, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là chi cục thuế trực tiếp quản lý. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh có từ hai địa điểm kinh doanh trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh, nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân sản xuất, kinh doanh…

Hiện tại, Cục Thuế TP Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị tập huấn cho các đơn vị chi trả thu nhập trên địa bàn về việc nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009. Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Cục sẽ ứng dụng phần mềm chuyên dụng, giúp các đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thuế và đăng ký mã số thuế TNCN.

Theo Khánh Ly/HNM