Sẽ không cần thủ tục hoàn thuế

đăng 23:55 31 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice
Bộ Tài chính đang soạn thảo văn bản hướng dẫn sửa đổi một số thủ tục thuế thu nhập cá nhân với điểm mới của dự thảo là cơ quan thuế sẽ hoàn thuế dựa theo tờ khai quyết toán.

Theo đó, nếu người nộp thuế tính toán số thuế tạm nộp trong năm vượt số thuế phải nộp sẽ ghi vào tờ khai quyết toán thuế kèm theo các chứng từ, biên lai nộp thuế.

Căn cứ vào tờ khai quyết toán, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và thực hiện hoàn thuế.

Cơ quan thuế cũng lưu ý các trường hợp này nên có số tài khoản tại ngân hàng để cơ quan thuế hoàn trực tiếp vào tài khoản.

Theo A.Hồng/TT