Quyết định thành lập công ty đường sắt VN

đăng 01:12 6 thg 9, 2014 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 01:14 6 thg 9, 2014 ]

Hồ sơ thành lập Công ty Đường sắt Hà Nội sẽ được hoàn chỉnh trước ngày 15/9. Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo tư vấn JICA và chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ thành lập Công ty Đường sắt Hà Nội trước ngày 15/9. Đồng thời đề xuất, báo cáo và dự thảo văn bản của UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập Công ty theo quy định.

Về mô hình tổ chức Công ty, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trước mắt, trong giai đoạn đầu áp dụng mô hình và cơ cấu tổ chức một Công ty quản lý tập trung. Trong tương lai, khi Công ty tiếp nhận các tuyến đường sắt đô thị khác sẽ áp dụng mô hình Công ty mẹ - con và sẽ được in hóa đơn GTGT để sử dụng.

Về vốn điều lệ, vốn lưu động, giao BQL đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xác minh mức vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở tổng mức đầu tư của tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông); giao Sở Tài chính chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để báo cáo UBND thành phố giao vốn cho Công ty Đường sắt Hà Nội.

Về ngành nghề kinh doanh: Ban Quản lý đường sắt đô thị tiếp thu ý kiến của các Bộ để hoàn chỉnh Đề án.

Về xây dựng phương án nhân sự quản lý, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị xây dựng phương án nhân sự của Công ty Đường sắt Hà Nội trong giai đoạn thành lập, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải đề xuất và dự thảo văn bản của UBND thành phố gửi Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến về chức năng quản lý nhà nước về đường sắt đô thị.

Về tuyển dụng nhân sự cho tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông giao Sở Nội vụ trình và dự thảo Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt nhân sự tuyển dụng để đưa đi đào tạo lái tàu tại Trung Quốc.

Sở Nội vụ đề xuất chế độ, chính sách theo hướng thu hút người lao động có tay nghề, chuyên môn cao; đảm bảo quyền lợi của người lao động khi trúng tuyển về lương, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo quy định và thu hút được lao động; đảm bảo người được cử đi đào tạo phải cam kết sau đào tạo sẽ phục vụ Công ty lâu dài./.

Theo Thời báo Ngân hàng
Comments