Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

đăng 22:25 21 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 02:51 2 thg 7, 2014 ]
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 2.0 có bổ sung bổ sung chức năng kê khai tờ khai thuế TNCN đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; cập nhật biểu thuế Tài nguyên theo Nghị định số 05/2009/QĐ-BTC ngày 19/01/2009 và một số yêu cầu sửa lỗi phiên bản 1.3.1. Bắt đầu từ tháng 3/2009, khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch, các doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 2.0 thay cho phiên bản 1.3.1 trước đây.
Nội dung nâng cấp lần này:

1. Nâng cấp lên phiên bản HTKK 2.0 để bổ sung chức năng kê khai tờ khai thuế TNCN đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, bao gồm:

- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số: 02/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)

- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)

- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 04/KK-TNCN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

- Tờ khai thuế TNCN mẫu số 07/KK-TNCN (dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

2. Cập nhật danh mục biểu thuế Tài nguyên theo Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế Tài nguyên.

3. Bỏ các chức năng kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn mẫu 01/TNCN theo tháng/ quý
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN theo tháng/ quý

4. Cập nhật một số lỗi của phiên bản trước: cho phép ghi bút toán âm trong Báo cáo tài chính (BCĐKT, LCTT…)

Lưu ý: Ứng dụng HTKK bản 2.0 vẫn giữ nguyên mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 04/TNCN cho tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cao, để đáp ứng cho doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế Thu nhập cao năm 2008

Download phần mềm HTKK 2.1.0 tại đây!