Thành lập công ty - Nên hợp nhất mã số ĐKKD và mã số thuế của hợp tác xã

đăng 00:26 28 thg 7, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 02:50 2 thg 7, 2014 ]
Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chính phủ đề xuất áp dụng cơ chế liên thông về đăng ký và con dấu; tích hợp mã số đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và mã số thuế của hợp tác xã (HTX) làm một giống như đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Việc thực hiện cơ chế liên thông trong ĐKKD sẽ tạo thuận lợi cho HTX trong quá trình kê khai giảm bớt thủ tục, giấy tờ - Ảnh tại 1 phòng ĐKKD 


Đây là một trong những đề xuất của Tổ công tác CCTTHC về thủ tục Đăng ký thành lập HTX. Tổ công tác cho rằng, việc thực hiện cơ chế liên thông trong ĐKKD giúp đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho HTX trong quá trình kê khai giảm bớt thủ tục, giấy tờ. Thủ tục không đồng bộ sẽ làm chậm thời gian của HTX khi đăng ký sử dụng con dấu và đăng ký mã số thuế.

Cầnquy định rõ cơ quan ĐKKD cấp huyện quản lý nhà nước về đăng ký thành lập HTX

Điều 14 Luật HTX quy định: “HTX đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi HTX dự định đặt trụ sở chính, tùy theo điều kiện cụ thể của HTX”. Theo Tổ công tác, quy định như vậy sẽ dẫn đến tùy tiện, không thống nhất; dễ có hiện tượng đùn đẩy, gây khó khăn cho việc thành lập HTX bởi không có tiêu chí nào để xác định HTX nào thì đăng ký tại tỉnh, HTX nào đăng ký tại huyện.

Ngoài ra, việc quy định rõ cơ quan ĐKKD cấp huyện thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký thành lập HTX sẽ giảm gánh nặng về ĐKKD cho phòng ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, theo dõi.

Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến tên gọi của HTX

Tổ công tác đề xuất bãi bỏ quy định “HTX có thể sử dụng tên ngành, nghề được đăng ký kinh doanh để cấu thành tên HTX. Khi HTX đăng ký thay đổi ngành, nghề đã dùng để cấu thành tên HTX thì phải đăng ký đổi tên”.

Điều 9 Nghị định 87/2005/NĐ-CP quy định về những điều cấm trong đặt tên HTX:

1. Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của HTX khác trong phạm vi toàn quốc đã đăng ký.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của HTX, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho HTX.

Lý giải cho đề xuất này, Tổ công tác cho rằng, quy định như trên là vi phạm quyền của HTX nói riêng và quyền của doanh nghiệp nói chung, gây khó khăn, tốn kém và thậm chí là thiệt hại cho HTX bởi việc thay đổi ngành nghề là rất bình thường, diễn ra không hạn chế, do vậy không thể bắt HTX đổi tên vì đổi tên là cả một vấn đề liên quan đến thương hiệu, biển hiệu, hồ sơ tài liệu đã in ấn mang tên hiện tại, con dấu, mã số thuế, thông tin thị trường…

Về tên gọi của HTX, tổ công tác cũng đề xuất bãi bỏ quy định về việc phải xin ý kiến của các cơ quan khác trong việc xác định tên gọi của HTX.

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp tên HTX có liên quan đến những điều cấm trong đặt tên HTX quy định tại Điều 9 Nghị định 87/2005/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi công văn tới Sở Văn hóa – Thông tin, Sở Khoa học và công nghệ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị có chức năng nghiên cứu về ngôn ngữ học) để lấy ý kiến về tên HTX. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn, các cơ quan được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản. Tên HTX sẽ được quyết định theo đa số trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan được hỏi ý kiến. Trường hợp ý kiến khác nhau có tỷ lệ như nhau, thì tên của HTX được quyết định theo bên có ý kiến của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tổ công tác cho rằng quy định như trên quá rườm rà, mất rất nhiều thời gian để có kết luận về tên HTX. Đặc biệt, trong trường hợp nếu không thống nhất thì lại lấy theo "ý kiến của Viện Khoa học xã hội Việt Nam".

Do vậy, Tổ công tác đề xuất nên quy định như Luật doanh nghiệp, theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đánh giá tên gọi của HTX và cũng là cơ quan duy nhất, không cần phải xin ý kiến của cơ quan khác.

Theo Chí Kiên/VGP