Nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản 2.5.1 và QTT TNCN bản 1.1

đăng 03:58 22 thg 3, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice
Sáng ngày 17/3/2010, Tổng cục đã phát hành bản nâng cấp ứng dụng HTKK 2.5.0 nhằm khắc phục 2 lỗi của bản phát hành ngày 15/03/2010. Bản nâng cấp được cập nhật vào lúc 16h13 ngày 17/3/2010.

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng ngày 17/3/2010, Tổng cục đã phát hành bản nâng cấp ứng dụng HTKK 2.5.0 nhằm khắc phục 2 lỗi của bản phát hành ngày 15/03/2010 là:

1. Lỗi thêm 3 số 0 sau MST (mã 10 số) đối với các MST cũ nâng cấp từ 2.1.0 lên 2.5.0

2. Lỗi về Ngày sinh trong phụ lục 09C của Tờ khai 09KK-TNCN (Bắt không được lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại)

Trong quá trình triển khai, đội dự án đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các Cục Thuế/Chi cục Thuế và trực tiếp từ Doanh nghiệp. Nhằm tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, Tổng cục đã tiến hành nâng cấp ứng dụng HTKK lên phiên bản 2.5.1 và QTT TNCN bản 1.1.

- Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK bản 2.5.1:

1. Hỗ trợ in Tờ khai 09KK-TNCN không cần có MST.

2. In ra tờ khai QTTNCN có mã vạch (chỉ in mã vạch trên tờ khai, không in mã vạch trên bảng kê/phụ lục) mục đích để đáp ứng việc quét và nhận vào QHS.

- Nội dung nâng cấp ứng dụng QTT TNCN 1.1:

1. Sửa lỗi tràn cột Họ tên.

2. Lỗi sai số do làm tròn ở các cột tính toán.

Chú ý:

- Bản nâng cấp được cập nhật vào lúc 16h13 ngày 17/3/2010

- Trước khi cài đặt bản nâng cấp ứng dụng HTKK và QTT, đề nghị chọn gỡ bỏ ứng dụng trước khi tiến hành cài đặt bản nâng cấp.

Xin trân trọng thông báo!

CỤC CNTT - TỔNG CỤC THUẾ

Vui lòng vào website TNCNonline.com.vn hoặc www.TaxOnline.com.vn để tải phiên bản mới nhất.

Cục CNTT - Tổng cục Thuế