Lấy ý kiến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

đăng 19:44 25 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 23:11 27 thg 1, 2010 ]
Theo VietNam+ | Ngày đăng: 2010-01-26
Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.
Doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép sẽ là đối tượng ưu tiên trong diện gia hạn nộp thuế. 

Theo đó, gia hạn nộp thuế dự kiến trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Đối tượng được áp dụng, một là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ số thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà hàng, karaoke và số thuế thu nhập từ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế phải đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hai là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép quy định tại Phụ lục danh mục các ngành sản xuất, gia công được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.

Trong đó, việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế theo quy định với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2010, thuế quý II gia hạn đến ngày 29 tháng 10 năm 2010, thuế quý III gia hạn ngày 31 tháng 01 năm 2011, thuế quý IV gia hạn đến ngày 29 tháng 4 năm 2011, thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2010 gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2011./.

Theo Linh Chi/Vietnam+