Hướng dẫn viết hóa đơn

đăng 23:08 21 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 22:28 27 thg 1, 2010 ]
Theo TTO | Ngày đăng: 2010-01-11
Ngày 31/12/2009, Cục Thuế TP. HCM ban hành Công văn số 10189/CT-QTTVAC Hướng dẫn cách viết năm 2010 trên hóa đơn.
Ảnh minh họa 

Hiện nay, các loại hóa đơn đã in như: Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng thông thường; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (kể cả hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành và hóa đơn tự in) có in sẵn: “ngày… tháng… năm 200…”. Vì đã in năm 200… nên gây lúng túng cho người sử dụng hóa đơn khi ghi năm vào hóa đơn.

Cục Thuế TP. HCM hướng dẫn cách viết các loại hóa đơn như sau:

“ngày… tháng… năm 200…” Số 200 gạch chéo, sau đó viết hoặc đánh máy hàng số 2010.

Ví dụ: “ngày… tháng… năm 200 2010”

Người sử dụng hóa đơn cần lưu ý hướng dẫn này để đảm bảo viết hóa đơn và nhận hóa đơn đúng qui định.

XUÂN THỦY, ACCA