Hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN

đăng 00:44 22 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 22:53 27 thg 1, 2010 ]
Theo TTO | Ngày đăng: 2010-01-16
Ngày 13/1/2010 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 153/CT-TNCN Hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.

Công văn này hướng dẫn cụ thể nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế cũng là nơi nộp hồ sơ hoàn thuế.

Người nước ngoài là cá nhân cư trú:

Nộp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Người Việt cá nhân cư trú:

Người chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Người làm việc tại các Lãnh sự quán, Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện, cơ quan hành chính sự nghiệp, các đoàn thể cấp thành phố, các doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý thì nơi nộp hồ sơ là Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

- Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ một cơ quan chi trả thu nhập do Chi Cục Thuế (CCT) quản lý thì nơi nộp hồ sơ là CCT quản lý cơ quan chi trả thu nhập. Trong năm cá nhân có thay đổi cơ quan chi trả thu nhập thì nơi nộp hồ sơ là CCT cơ quan chi trả thu nhập cuối cùng trong năm.

- Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên và không đóng các khoản bảo hiểm ở nơi nào như các giảng viên thỉnh giảng, bác sĩ khám chữa bệnh ở nhiều bệnh viện, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và các cá nhân khác thì nơi nộp hồ sơ là CCT nơi người đó cư trú.

- Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công của hai nơi trở lên và có đóng các khoản bảo hiểm tại một nơi do CCT (Cục Thuế) quản lý thì nơi nộp hồ sơ là CCT (Cục Thuế) quản lý nơi mà người đó đóng bảo hiểm.

Người có thu nhập từ kinh doanh

- Người có thu nhập từ kinh doanh ở một địa điểm thì nơi nộp hồ sơ là CCT nơi kinh doanh.

- Người có thu nhập từ kinh doanh ở nhiều địa điểm trong thành phố thì nơi nộp hồ sơ là CCT nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

- Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở một địa điểm thì nơi nộp hồ sơ là CCT nơi kinh doanh.

- Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở nhiều địa điểm thì nơi nộp hồ sơ là CCT nơi kinh doanh có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân (ưu tiên thứ nhất), CCT nơi kinh doanh có đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc (ưu tiên thứ hai) hoặc được lựa chọn CCT nơi kinh doanh.

Hướng dẫn trên đây chỉ áp dụng đối với người có thu nhập phát sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Người có thu nhập ở các tỉnh, thành phố khác theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật khác.

XUÂN THỦY, ACCA