Gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến 31/7/2010

đăng 01:30 9 thg 6, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice
Ngày 4/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hanh công văn số 7209/BTC-TCT cho phép gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến hết 31/7/2010.

Ngày 4/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hanh công văn số 7209/BTC-TCT cho phép gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến hết 31/7/2010.

Trước đây, ngày 15/3/2010 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3124/BTC-TCT gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 đến hết ngày 31/5/2010. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/5/2010 tình hình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, Bộ Tài chính một lần nữa gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đến hết ngày 31/7/2010.

XUÂN THỦY, ACCA