Dowaco thành lập công ty cổ phần

đăng 17:14 9 thg 1, 2015 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 17:15 9 thg 1, 2015 ]
Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đã được tổ chức tại đơn vị, đánh dấu bước ngoặt mới của DN này khi chính thức trở thành công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, số lượng cổ phần 100.000.000 cổ phần, trong đó vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 63,99%, vốn các cổ đông khác chiếm tỷ lệ 36,01%. Ngày 26/12 vừa qua, 157 cổ đông, sở hữu 99.346.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35%/vốn điều lệ đã đến dự Đại hội cổ đông thành lập Doanh Nghiệp cổ phần Cấp nước Đồng Nai và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí bầu ông Vũ Văn Học làm Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và kế hoạch lên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Công ty Cấp nước Đồng Nai hiện đang quản lý mạng lưới cấp nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, Công ty cấp nước Đồng Nai đứng thứ 3 toàn quốc về công suất cấp nước đồng thời cũng là đơn vị cấp tỉnh có nhiều dự án sử dụng vốn vay ODA của nước ngoài.

Để tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cấp nước Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý mạng lưới cấp nước hiện có đồng thời tập trung mọi nguồn lực để mở rộng mạng lưới cấp nước trên toàn tỉnh thông qua nhiều dự án lớn, trong đó: hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2) công suất 100.000 m3/ngày ước thực hiện trong năm 2015 là 379,632 tỉ đồng; hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Cửu công suất 15000 m3/ngày ước thực hiện trong năm 2015 là 43 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2015, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm với sản lượng nước sản xuất đạt khoảng 98 triệu m3, sản lượng nước tiêu thụ đạt 73,7 triệu m3; tổng doanh thu đạt 653,45 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 84 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đạt 8,4%, quỹ đầu tư phát triển 15%, tỷ lệ chia cổ tức 5% và tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 900 CBNV với thu nhập bình quân 9,4 triệu đồng/người.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Huệ - Phó Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai đã đánh giá cao kết quả mà Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã đạt được trong công tác cổ phần hóa Công ty.

Đồng thời, đề nghị CBNV công ty tiếp tục phát huy nội lực sẵn có và những lợi thế mới với các nguồn lực mới do cổ phần hóa mang lại để nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa công ty đạt được nhiều bước phát triển vượt bậc sau cổ phần hóa, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Comments