Danh mục ngành nghề đòi hỏi có vốn pháp định

đăng 23:50 21 thg 1, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 01:36 2 thg 2, 2010 ]
           1.         Tổ chức tín dụng:

-           Ngân hàng thương mại cổ phần: 1.000 tỷ đồng

-           Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

2.         Quỹ tín dung nhân dân

-           Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1.000 tỷ đồng.

-           Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 100 triệu đông.

3.         Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:

-           Công ty tài chính: 300 tỷ đồng

-           Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng

Theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thì vốn pháp định này phải được xác nhận bởi cơ quan cấp có thẩm  quyền hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4.         Kinh doanh lữ hành

-           Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng

Theo Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn Du lịch thì sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng nơi Doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành.

5.         Kinh doanh dịch vụ Giới thiệu việc làm

Theo Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức Giới thiệu việc làm thì sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại ngân hàng để nộp vào hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.