Cơ chế “một cửa” tại Cục thuế TP HCM

đăng 23:50 23 thg 5, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 23:51 23 thg 5, 2010 ]
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thay đổi quy trình quản lý thuế, thực hiện cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin.. là những chương trình cụ thể của Cục Thuế TP HCM trong thời gian qua nhằm tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Ông Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cho biết, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, những năm qua Cục Thuế TP HCM luôn đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính về thuế, quy trình quản lý thuế, thực hiện cơ chế “một cửa”, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế. Trong cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP HCM đã triển khai thực hiện tốt Đề án 30/CP về đơn giản hoá thủ tục hành chính, công bố và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế các thủ tục hành chính thuế. Rà soát để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và thay thế nhằm giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính thuế hiện hành. Đã rà soát cắt giảm 71/172 thủ tục hành chính cấp Cục Thuế (bằng 41%), cắt giảm 65/153 thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế (bằng 42%).

Từ mô hình quản lý theo chức năng, Cục Thuế thực hiện thí điểm mô hình “một cửa”, trở thành đơn vị đi đầu trong ngành thuế cả nước thực hiện mô hình “một cửa”, đáp ứng được mục tiêu cải cách hành chính thuế của Chính phủ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, tạo điều kiện phục vụ cho người nộp thuế tốt hơn. Mô hình “một cửa” của thành phố đã được nhân rộng ra cả nước bằng Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 của Bộ Tài chính. Hiện nay mô hình “một cửa” đã được tổ chức thực hiện đều khắp 24 Chi cục Thuế quận, huyện. Đặc biệt từ ngày 16 /4 / 2008, Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện cơ chế “một cửa”: tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế, đã được người nộp thuế đồng tình, ủng hộ. Khảo sát trên trang web của Cục Thuế, 90% người nộp thuế hài lòng về cách phục vụ theo cơ chế “một cửa”.

Hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Trong các năm qua, Cục Thuế luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế, xem đây là một giải pháp đòn bẩy trong việc cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản lý của cơ quan thuế. Từ 128 máy tính năm 1995 đến nay Cục Thuế đã đầu tư trang bị được 3.523 máy tính, tại các phòng thuộc Cục Thuế trên 90% công chức, viên chức sử dụng tin học văn phòng trong công tác đạt kết quả tốt, sử dụng Internet trong trao đổi thông tin, báo cáo, 100% công chức lãnh đạo sử dụng Internet trong chỉ đạo công việc.

Năm 2010, Cục Thuế TP HCM dự kiến hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước là 97.100 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN 5 năm (2011 – 2015) tối thiểu 5%.

Một trong những ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao là thực hiện quy trình nộp thuế vào Kho bạc nhà nước bằng giấy nộp tiền in sẵn, đã giảm thủ tục ghi biên lai thu, giảm sai sót trong quá trình ghi biên lai, nhanh chóng cập nhật số thu, kết quả thu kịp thời, thu đúng số phải thu, giảm phiền hà và thời gian cho nguời nộp thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu của Phòng kê khai và kế toán thuế. Giúp cho việc quản lý tình hình kê khai thuế của người nộp thuế được thuận lợi và nhanh chóng. Bên cạnh đó đã tiết kiệm thời gian đi lại của người nộp thuế, thời hạn giải quyết hồ sơ được rút ngắn từ 15 ngày xuống 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế.

Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng và triển khai đề án “Nộp thuế qua Ngân hàng”. Cục Thuế TP HCM đã ký thỏa thuận phối hợp thu thuế qua 2 hệ thống ngân hàng là Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương VN và Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn VN. Đặc biệt trong năm 2009, Cục Thuế triển khai thực hiện thí điểm người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, đã được các DN ủng hộ và đánh giá cao bước cải tiến đột phá này. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã triển khai dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và tài chính.

Theo Thúy Oanh/VCCI