Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động, Công ty có thể tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Doanh nghiệp tư nhân:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi vốn kinh doanh
     + Thay đổi trụ sở kinh doanh
     + Bán doanh nghiệp tư nhânCông ty TNHH 2 thành viên trở lên:

    + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
    + Thay đổi tên doanh nghiệp
    + Thay đổi thành viên
    + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

    + Thay đổi trụ sở
    + Thay đổi người đại diện theo pháp luật


 
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật


 
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật

     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)


 
Công ty Cổ phần:

     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi cổ đông sáng lập
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

     + Thay đổi trụ sở kinh doanh
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luậtChi nhánh, Văn phòng đại diện:

     + Thay đổi nội dung hoạt động
     + Thay đổi địa chỉ hoạt động
     + Thay đổi tên

     + Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văng phòng đại diện


 
Địa điểm kinh doanh:

     + Thay đổi nội dung hoạt động
     + Thay đổi địa chỉ hoạt động
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh


 

Giải thể:
     + Giải thể Doanh nghiệp
     + Giải thể : Chi nhánh, Văn phòng đại diện
     + Giải thể địa điểm kinh doanh

 
Việc thay đổi mỗi thông tin trong đăng ký kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Doanh nghiệp. Với thủ tục thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh, TƯ VẤN KẾ TOÁN NAM PHƯƠNG sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau:
  • Tư vấn nội dung cụ thể đối với vấn đề doanh nghiệp cần thay đổi
  • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành;
  • Đăng ký lại con dấu (nếu cần);
  • Đăng bố cáo.

Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.


Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nôi dung thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh
Thời gian
(ngày làm việc)
Tổng cộng
(Chưa VAT)
Ghi chú
1A) Thay đổi các nội dung sau:
- Thay đổi ngành nghề
- Tăng giảm vốn điều lệ
- Thay đổi địa chỉ cùng quận
- Thay đổi thành viên, cổ đông
- Thay đổi người đại diện pháp luật
8 ngày lv
800.000 đ
 
(Bao lệ phí)

* Lưu ý: Nếu thay đổi 2 nội dung trở lên phí thêm 400.000 đồng
1B) Thay đổi các nội dung sau:
- Thay đổi ngành nghề
- Tăng giảm vốn điều lệ
- Thay đổi địa chỉ cùng quận
- Thay đổi thành viên, cổ đông
- Thay đổi người đại diện pháp luật
5 ngày lv
800.000 đ
 
(Bao lệ phí)

* Lưu ý: Nếu thay đổi 2 nội dung trở lên phí thêm 400.000 đồng
2) Thay đổi địa chỉ khác quận:
- Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế (5 ngày)
- Dấu tròn (dấu hộp vuông cao su loại tốt nhất) (3 ngày)
- Chốt thuế tại cơ quan thuế cũ (2 ngày)
- Đăng ký kê khai thuế và mua hóa đơn tại cơ quan thuế mới (10 ngày)
20 ngày lv
2.100.000 đ
 
(Bao lệ phí)

3) Thay đổi tên doanh nghiệp:
- Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế (5 ngày)
- Dấu tròn (dấu hộp vuông cao su loại tốt nhất) (3 ngày)
8 ngày lv
1.100.000 đ
 
(Bao lệ phí)

4) Chuyển đồi lọai hình doanh nghiệp:
- Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế (5 ngày)
- Dấu tròn (dấu hộp vuông cao su loại tốt nhất) (3 ngày)
8 ngày lv
1.700.000 đ
 
(Bao lệ phí)

5) Bán doanh nghiệp tư nhân:
- Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế (5 ngày)
- Dấu tròn (dấu hộp vuông cao su loại tốt nhất) (3 ngày)
8 ngày lv
1.100.000 đ
 
(Bao lệ phí)


Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị Quý khách vui lòng gọi điện thoại: