>>Chi Nhánh - VPĐD


Thành lập và thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh – văn phòng đại diện – Kho hàng:Nội dung thành lập, thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh - VPĐD
Thời gian
(ngày làm việc)

Tổng cộng


Ghi chú
1A) Thành lập chi nhánh, VPĐD tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại TPHCM
- Đăng ký cấp giấy phép họat động chi nhánh (hoặc VPĐD, kho hàng)
8 ngày lv
400.000 đ

1B) Thành lập chi nhánh, VPĐD tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại TPHCM
- Đăng ký cấp giấy phép họat động chi nhánh (hoặc VPĐD, kho hàng)
5 ngày lv
600.000 đ

2A) Thành lập chi nhánh tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác
- Đăng ký cấp giấy phép họat động chi nhánh (hoặc VPĐD, kho hàng) (7 ngày)
- Đăng ký Mã số thuế chi nhánh
- Dấu tròn (dấu hộp vuông cao su loại tốt nhất) (3 ngày)
- Đăng báo bố cáo thành lập 3 kỳ
10 ngày lv
2.000.000 đ

2B) Thành lập VPĐD tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác
- Đăng ký cấp giấy phép họat động VPĐD (5 ngày)
- Dấu tròn (dấu hộp vuông cao su loại tốt nhất) (3 ngày)
- Đăng báo bố cáo thành lập 3 kỳ
8 ngày lv
1.200.000 đ

3A) Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD: cấp lại giấy phép hđ
- Thay đổi ngành nghề
- Thay đổi địa chỉ cùng quận
- Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD
8 ngày lv
400.000 đ

* Lưu ý: Nếu thay đổi 2 nội dung trở lên phí thêm 200.000 đồng
3B) Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD: cấp lại giấy phép hđ
- Thay đổi ngành nghề
- Thay đồi địa chỉ cùng quận
- Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD
5 ngày lv
600.000 đ

* Lưu ý: Nếu thay đổi 2 nội dung trở lên phí thêm 200.000 đồng

* TƯ VẤN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)

 1- Thông báo lập chi nhánh – VPĐD do đại diện pháp luật ký  (theo mẫu qui định) ( 2 bản)

2- Quyết định về việc thành lập chi nhánh – VPĐD ( có thể tham khảo mẫu ) (1 bản) của:

-  Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) do chủ tịch hội đồng thành viên ký;

- Chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên do 1 cá nhân làm chủ sở hũu) do chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty ký;

- Chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu) do chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên ký;A

- Hội đồng quản trị ( đối với công ty cổ phần) do chủ tịch hội đồng quản trị ký;

- Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) do các thành viên hợp danh ký..

3- Biên bản họp về việc lập chi nhánh – VPĐD ( có thể tham khảo mẫu ) (1 bản) của:

-  Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) có chữ ký tất cả thành viên và đóng dấu treo phía trên góc trái;

- Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên mô hình hội đồng thành viên) có chữ ký của tất cả thành viên và đóng dấu treo phía trên góc trái;

- Hội đồng quản trị ( đối với công ty cổ phần) có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị và đóng dấu treo phía trên góc trái;

- Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) của tất cả thành viên hợp danh và đóng dấu treo phía trên góc trái;

4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh – VPĐD (có thể tham khảo mẫu) ( 1 bản);

5-  Bản sao điều lệ công ty (đối với trường hợp địa điểm chi nhánh – VPĐD khác tỉnh, TP với địa điểm đặt trụ sở công ty) (1 bản);

6- Bản sao hợp lệ Giấy chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (1 bản);

7- Trường hợp chi nhánh – VPĐD không đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp chủ quản.

8- Trường hợp chi nhánh đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

9- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh – VPĐD (1 bản) theo quy định sau:

- Quốc tịch Việt Nam: bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hội chiếu) còn hiệu lực.

- Quốc tịch nước ngoài: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy phép sử dụng lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

--------------------------o0o---------------------------

 

LƯU Ý:

-  Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

- Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân thì đề nghị xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

 Ghi chú: đối với chi nhánh hoạt động các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và bản sao hợp lệ và CMND của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó.

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHAI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH - VPĐD

 

-Tên doanh nghiệp và họ tên người đại diện pháp luật: kê khai đầy đủ thông tin được ghi trên Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp

 -Tên chi nhánh – VPĐD: Theo khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện.

 
Ví dụ 1:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TÁO XANH

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TÁO XANH

 Ví dụ 2:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TÁO XANH

Tên VPĐD: VPĐD CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TÁO XANH

 Ví dụ 3:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  TÁO XANH

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  TÁO XANH – Kho hàng (Cửa hàng, Xưởng sản xuất …)

 -Địa chỉ chi nhánh – VPĐD:  căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp thì đó là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác thực gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên phường (xã), quận (huyện); số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

 

-Ngành, nghề kinh doanh:

   + Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp  kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

   + Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp: thực hiện chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp.

 

Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị Quý khách vui lòng gọi điện thoại cho Tổ hướng dẫn Đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh.

Điện thoại: (08) 54.27.55.30 – 0938.090.346

TƯ VẤN KẾ TOÁN NAM PHƯƠNG

Trụ sở chính: 352 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 305 - A6 CC An Sương, Nguyễn Văn Quá, P.THT, Q.12
Điện thoại: 54.27.55.30   Hotline: 0906.252.089 - 0938.090.346
E-mail : admin@namphuonggroup.com     Website: www.namphuonggroup.com