Chúng tôi: sẽ tư vấn và thực hiện dịch vụ cho bạn với những nội dung dưới đây:

 
I. TƯ VẤN
 1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp:
Quyền thành lập doanh nghiệp:
+ Đối tượng được thành lập doanh nghiệp
+ Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

 2. Đặt tên doanh nghiệp:
+ Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp đúng ý tưởng và đúng luật
+ Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển thương hiệu

 3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
+ Ngành nghề được phép kinh doanh
+ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
+ Ngành nghề cấm kinh doanh

 4. Vốn điều lệ:

+ Tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp để thành lập doanh nghiệp

+ Tư vấn cụ thể về những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định

 5. Nơi đăng ký kinh doanh:
+ Đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân
+ Đối với hộ kinh doanh cá thể

 6. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
+ Đơn đăng ký kinh doanh
+ Danh sách thành viên
+ Điều lệ
+ Các giấy tờ khác (nếu có)

II. SOẠN HỒ SƠ

- Biên bản về việc họp các thành viên, cổ đông trước thành lập;
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Soạn thảo Điều lệ Công ty;
- Soạn thảo danh sách thành viên, danh sách cổ đông;
- Biên bản họp về việc góp vốn của từng thành viên các cổ đông;
- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng thành viên, từng cổ đông;
- Biên bản và Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
- Sổ đăng ký thành viên, cổ đông.

III.THỰC HIỆN DỊCH VỤ

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ Thành lập DN;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH&ĐT;
- Thông báo cho người đại diện pháp luật nhận Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế tại sở KH&ĐT;
- Công chứng giấy ĐKKD cho bạn để tiến hành thủ tục tiếp theo;
- Nộp hồ sơ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan Công an để xin con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu.