>>Giải Thể Chi Nhánh

Cùng với dịch vụ tư vấn thành lập Công ty, dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn giải thể công ty.....Dịch vụ tư vấn giải thể chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa đểm kinh doanh của Tư Vấn Kế Toán Nam Phương  được chuyên môn hoá với quy trình tư vấn và hoàn tất thủ tục  một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho Quý khách hàng.

Các nội dung và công việc  Tư Vấn Kế Toán Nam Phương cam kết thực hiện:

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể chi nhánh:

 1. Tư vấn về thẩm quyền ra Quyết định Giải thể chi nhánh;
 2. Tư vấn trách nhiệm Giám đốc chi nhánh sau giải thể;
 3. Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ Giải thể chi nhánh:

 1. Quyết định về việc Giải thể chi nhánh;-  Theo mẫu;
 2. Thông báo về việc Giải thể chi nhánh;- Theo mẫu;
 3. Biên bản họp về việc Giải thể chi nhánh;- Theo mẫu;
 4. Giấy ủy quyền - Theo mẫu;
 5. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 

v     Trường hợp chi nhánh không có dấu:

1.      Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

2.      Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

3.      Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

v     Trường hợp chi nhánh có dấu:

1.      Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

2.      Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

3.      Nhận thông báo trả dấu tròn;

4.      Trả dấu tại Công an;

5.      Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


V. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 

 1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
 2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 3. Tư vẫn miễn phí thủ tục sau giải thể;

Trường hợp Quý Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán độc lập hoặc có chi nhánh khác tỉnh, quy trình và các thủ tục giải thể quý Công ty có thể  tham khảo ở mục giải thể Doanh Nghiệp.


NƠI BẠN AN TÂM GIAO PHÓ