>>Thủ tục đăng ký

HƯỚNG DẪN MUA CHỮ KÝ SỐ PHỤC VỤ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Để tiết kiệm thời gian, giúp nhanh chóng nhận được chữ ký số, bạn vui lòng chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ đăng ký chữ ký số theo hướng dẫn dưới đây.

STT

Nội dung

 

           1            

Điền bản “Đăng ký chữ ký số - dành cho tổ chức, doanh nghiệp” (theo mẫu gửi kèm).

·       Điền đầy đủ thông tin trong bản đăng ký

·       Lưu ý lựa chọn gói dịch vụ 1, 2 hoặc 3 năm trong bản đăng ký

·       Đại diện pháp lý của đơn vị ký tên và đóng dấu


           2            

Điền “Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng NCM-CA” (2 bản, theo mẫu gửi kèm).

·       Điền đầy đủ thông tin tổ chức, doanh nghiệp (bên A)

·       Điều 1: Lựa chọn gói cước: 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm

·       Đại diện pháp lý của đơn vị ký tên và đóng dấu

Ghi chú: Trong trường hợp hợp đồng không do người đại diện theo pháp lý ký, cần có bản sao giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp lý cho người ký hợp đồng.


           3            

Chuẩn bị 01 bản sao có công chứng Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.


           4            

Chuẩn bị 01 bản sao có công chứng Giấy đăng ký thuế của đơn vị mình, trường hợp Giấy đăng ký thuế và Đăng ký kinh doanh là một thì không cần bản sao này.


           5            

Chuẩn bị 01 bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp lý.


           6            

Chuyển hồ sơ (5 loại trên) cho Incomex SG theo một trong các cách sau:

·         Trực tiếp cho nhân viên phụ trách quản lý doanh nghiệp

·         Gọi điện tới 0938.090.346 hoặc email tới admin@namphuonggroup.com để yêu cầu thu hồ sơ tận nơi (miễn phí vận chuyển trên toàn quốc).