Dịch vụ viết sổ sách kế toán - báo cáo tài chính và quyết toán thuế
Hệ thống sổ sách kế toán  là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp.  Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo  kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty dịch vụ kế toán thuế giá rẻ có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán.

Công việc viết sổ sách kế toán
Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán Kế toán Việt Nam, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: 
- Sổ nhật ký chung,  số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...
- Bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..
- Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.

Công việc quyết toán thuế
Tư Vấn Kế Toán Nam Phương sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK 2.5.1 của cục thuế Tp.HCM gồm:
- Bảng cân đối kế toán.
- Bảng cân đối số phát sinh.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
- Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

BẢNG GIÁ QUYẾT TOÁN THUẾ

            * Bảng giá áp dụng từ ngày 27/08/2010

 

Nội dung công viêc
Loại hình kinh doanh
Số lượng hóa đơn
 Đầu vào + đầu ra
 (hoặc số lượng hợp
đồng SX, xây dựng)
Phí dịch vụ
(VNĐ/ Tháng)
(Chưa thuế VAT)
¨       Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:
-          Lập phiếu thu, phiếu chi
-          Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho
-          Sổ nhật ký, Sổ cái các tài khoản
-          Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền ngân hàng
-          Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…
-          Lập bảng lương và sọan hợp đồng lao động.
¨       Thực hiện Quyết toán thuế hàng năm:
-          Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-          Quyết toán thuế TNDN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-          Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
¨       Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau:
-          Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
-          Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp
Dịch vụ
 
Không có hóa đơn
100.000
Từ 01 đền 10
500.000
Từ 11 đến 20
600.000
Từ 21 đến 30
700.000
Thêm 50.000 đ/tháng cho mỗi 10 hoá đơn tăng thêm từ 30 trở lên
Thương mại
Không có hóa đơn
100.000
Từ 01 đền 10
600.000
Từ 11 đến 20
700.000
Từ 21 đến 30
800.000
Thêm 50.000 đ/tháng cho mỗi 10 hoá đơn tăng thêm từ 30 trở lên
Sản xuất
Gia công
Xây dựng
Không có hóa đơn
và không có hợp đồng
100.000
Từ 01 đền 10
700.000
Từ 11 đến 20
900.000
Từ 21 đến 30
1.000.000
Thêm 100.000 đ/tháng cho mỗi 10 hoá đơn hoăc hợp đồng tăng thêm từ 30 trở lên
  • Lưu  ý  :

- Nếu doanh nghiệp có xuất nhập khẩu hàng hóa thì phí thêm 100.000 đồng/tháng

- Nếu doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: thêm 200.000 đồng/tháng

 
Hãy liên hệ với chúng tôi
 
ĐT: (08) 54.27.55.30 -  Fax: (08) 22.369.678
Hotline: 0906.252.089

 352 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM

C2-002 Đường DD2, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12Nơi Bạn An Tâm Giao Phó