>>DV Kế Toán trọn gói

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

(GÓI TIẾT KIỆM)

Loại hình KD

Số lượng hóa đơn

(Đầu vào + đầu ra)

Phí dịch vụ

Nội dung các công việc

- Dịch vụ

 

Không có hóa đơn

500.000

- Khai thuế GTGT hàng tháng

 

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

 

- Khai thuế Thu nhập cá nhân quý

 

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

- Làm sổ sách kế toán theo quý: phiếu thu, phiếu chi,  sổ nhật ký chung, sổ cái chi tiết, sổ quỹ tiền mặt, bảng kê xuất nhập tồn, phiếu xuất kho, nhập kho …

 

-Quyết toán thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, sổ sách cuối năm (giống sổ sách kế toán theo quý), báo cáo tài chính

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 01 đến 05

700.000

Từ 06 đến 10

800.000

Từ 11 đến 15

900.000

Từ 16 đến 20

1.000.000

Từ 21 đến 25

1.100.000

Từ 26 đến 30

1.200.000

- Thương mại

Không có hóa đơn

500.000

Từ 01đến 05

800.000

Từ 06 đến 10

900.000

Từ 11 đến 15

1.000.000

Từ 16 đến 20

1.100.000

Từ 21 đến 25

1.200.000

Từ 26 đến 30

1.300.000

- Sản xuất

- Gia công

- Xây dựng

Không có hóa đơn và không có hợp đồng

500.000

Từ 01 đến 05 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)

900.000

Từ 06 đến 10

(Hóa đơn hoặc hợp đồng)

1.000.000

Từ 11 đến 15

(Hóa đơn hoặc hợp đồng)

1.100.000

Từ 16 đến 20

(Hóa đơn hoặc hợp đồng)

1.200.000

Từ 21 đến 25

(Hóa đơn hoặc hợp đồng)

1.300.000

Từ 26 đến 30

(Hóa đơn hoặc hợp đồng)

1.400.000

 Với gói dịch vụ tiết kiệm như trên, Quý doanh nghiệp được cung cấp một hệ thống kế toán thuế đầy đủ và hiệu quả như sau:

   I. Lập báo cáo thuế hàng tháng

 1. Kiểm tra và tư vấn tính hợp lệ của thông tin trên hoá đơn mua vào, bán ra, gồm:

·         Ngày tháng năm lập hoá đơn

·         Tên đơn vị mua hàng

·         Địa chỉ đơn vị mua hàng

·         Mã số thuế đơn vị mua hàng

·         Hình thức thanh toán

·         Nội dung hoá đơn, số tiền trên hoá đơn

·         Dấu tròn hay dấu của hộ kinh doanh cá thể

·         ……..

 1. Tư vấn phương thức thanh toán của hoá đơn mua vào để được khấu trừ thuế GTGT
 2. Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
 3. Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều. (ký duyệt)
 4. Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại chi cục thuế Quận/huyện.
 5. Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê Quận/huyện.

II. Lập sổ sách kế toán hàng tháng

Bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái chi tiết các tài khoản
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ chi tiết nợ phải thu, phải trả
 • Bảng khấu hao tài sản cố định
 • Bảng nhập – xuất – tồn hàng hoá, nguyên vật liệu, sản phẩm…
 • Bảng tổng hợp giá vốn công trình
 • Bảng chiết tính giá thành hàng hoá, nguyên vật liệu nhập khẩu
 • Bảng lương hàng tháng, bảng chấm công, soạn hợp đồng lao động cho phù hợp với bảng lương
 • Một số bảng theo dõi khác theo từng loại hình công ty

 III. Lập báo cáo thuế hàng quý

 • Lập tờ khai thuế TNCN Quý thực hiện trên phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý thực hiện trên phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều

 IV. Lập quyết toán thuế  - báo cáo tài chính năm

   Quý khách hàng được cung cấp bộ hồ sơ quyết toán thực hiện trên phần mềm mã vạch 2 chiều HTKK 2.5.3 và nộp đúng hạn cho chi cục thuế Quận/huyện, bao gồm:

+ Quyết toán thuế TNCN năm

 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNCN năm

+ Quyết toán thuế TNDN năm

 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm (mẫu 03/TNDN)
 • Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước
 • Bảng thanh quyết toán hoá đơn năm

+ Báo cáo tài chính năm

 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp – gián tiếp)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

V. Lập hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

 • Tờ khai thuế môn bài
 • Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm
 • Tờ khai đăng ký hình thức kế toán
 • Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ
 • Các tờ khai khác theo quy định của từng chi cục thuế Quận/huyện

VI. Các dịch vụ hỗ trợ khác

 • Đăng ký mã số thuế TNCN cho lao động
 • Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
 • Tư vấn về hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ
 • Hướng dẩn các ghi hóa đơn GTGT
 • Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp
 • Tư vấn gỡ rối sổ sách kế toán cho doanh nghiệp
 • Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán
 • Cung cấp thông tin các quy định mới nhất về thuế - kế toán đối với vấn đề liên quan đến doanh nghiệp

 ****************************************************************************************

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến dịch vụ trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc

Tư Vấn Kế Toán NAM PHƯƠNG để được hướng dẫn chi tiết

********************************************************************

  Địa chỉ: 116 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

  Điện thoại : 08 54.35.60.68      Hotline: 0906 252.089       Fax : 08 22.369.678
  Web: http://www.namphuonggroup.com            Email: admin@namphuonggroup.com