DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này. Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế - kế toán một cách chuyên nghiệp.

Chúng tôi sẽ thực hiện:
    -         Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
    -         Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.
    -         In báo cáo thuế (duyệt).
    -         Trực tiếp nộp báo cáo thuế hàng tháng tại chi cục thuế Quận.
    -         Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê Quận.


Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh
hóa đơn. Nếu trễ hạn sẽ bị phạt theo thông tư số 61/2007/TT-BTC

Loại hình kinh doanh
Số lượng hóa đơn
(Đầu vào + đầu ra)
Phí dịch vụ
(VNĐ/ Tháng)
Ghi chú
- Dịch vụ
 
Không có hóa đơn
500.000
 
Từ 01 đến 05
600.000
 
Từ 06 đến 10
700.000
 
Từ 11 đến 15
800.000
 
Từ 16 đến 20
900.000
 
Từ 21 đến 25
1.000.000
 
Từ 26 đến 30
1.100.000
 

- Thương mại
Không có hóa đơn
500.000
 
Từ 01 đến 05
700.000
 
Từ 06 đến 10
800.000
 
Từ 11 đến 15
900.000
 
Từ 16 đến 20
1.000.000
 
Từ 21 đến 25
1.100.000
 
Từ 26 đến 30
1.200.000
 

- Sản xuất
- Gia công
- Xây dựng
Không có hóa đơn và không có hợp đồng
500.000
 
Từ 01 đền 05 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
800.000
 
Từ 06 đền 10 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
900.000
 
Từ 11 đến 15 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.000.000
 
Từ 16 đến 20 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.100.000
 
Từ 21 đến 25 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.200.000
 
Từ 26 đến 30 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.300.000
 


Với phí dịch vụ tiết kiệm như trên, Quý khách được cung cấp một hệ thống kế toán thuế đầy đủ và an toàn như sau:
 
¨      1.Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:
-         Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
 
¨      2. Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:
-         Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
 
¨      3. Thực hiện báo cáo thuế hàng năm:
-         Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Quyết toán thuế TNDN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 
¨      4. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:
-         Sổ nhật ký
-         Sổ cái các tài khoản
-         Sổ quỹ tiền mặt
-         Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…
 
¨      5. Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:
-         Tờ khai thuế môn bài
-         Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm
-         Tơ khai đăng ký hình thức kế toán
-         Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ
 
¨      6. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau:
-         Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế
-         Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
-         Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp
-         Tư vấn gỡ rối trong sổ sách kế toán.
-         Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán.

Nơi bạn an tâm giao phó